Ik ben het niet eens met een beslissing van de gemeente. Kan ik dan naar de rechter stappen?

Antwoord:

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de gemeente een fout maakt? Neem dan eerst contact met de gemeente op om te achterhalen hoe ze tot de indicatiestelling gekomen is. Daarna kunt u bezwaar indienen bij uw gemeente. Dat is een brief aan het college van burgemeesters en wethouders van uw gemeente. Daarin staat waar u het niet mee eens bent, waarom u het er niet mee eens bent en hoe het volgens u moet zijn. Als u gelijk krijgt neemt de gemeente een nieuwe beslissing. Voor hulp bij het schrijven van deze brief kunt u naar het bureau sociaal raadslieden.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van verzending van de beschikking ingediend zijn. In het bezwaarschrift dient in ieder geval te staan:

  • uw naam, adres en geboortedatum;
  • een dagtekening;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.

U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders postbus 10100 5550 GA Valkenswaard

Nee, als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente moet u eerst een bezwaarschrift indienen. Dat kunt u bij de gemeente doen. Die neemt dan een beslissing op uw bezwaarschrift.

Is de beslissing op het bezwaar negatief? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend