Ik ben gedaagde in een procedure bij de kantonrechter. Op de dagvaarding staat dat ik schriftelijk verweer kan indienen, uiterlijk op de zitting. Wat houdt dat in?  

Antwoord:

Dit betekent dat u uw verweer van tevoren kunt indienen, maar ook kunt meenemen naar de zitting. U moet het verweerschrift, in tweevoud, richten aan de griffie van de rechtbank.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend