Hoeveel uur les heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?  

Antwoord:

Het aantal uren les dat uw kind in het voortgezet onderwijs heeft, is afhankelijk van het leerjaar. Er wordt gemeten in uren van 60 minuten (klokuur) en niet in lesuren. Lesuren kunnen namelijk korter of langer zijn. Meestal is dit 50 minuten. De onderwijstijd is wettelijk vastgelegd.

Huidige urennorm vmbo, havo, vwo

  • In klas 1 en 2 van het vmbo en klas 1, 2 en 3 van de havo en vwo krijgt uw kind minimaal 1040 uur les.
  • In klas 3 vmbo, klas 4 havo en klas 4 en 5 vwo krijgt uw kind minimaal 1000 uur les.
  • In het examenjaar krijgt uw kind minimaal 700 uur les.

Urennorm vanaf schooljaar 2013-2014

  • voor de eerste 2 leerjaren: 1040 uur
  • voor de bovenbouw: 1000 uur
  • voor het examenjaar: 700 uur
  • voor het praktijkonderwijs 1000 uur in alle leerjaren

Klachten over indeling klokuren

Vindt u dat de school de klokuren niet goed heeft ingedeeld, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Ook kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad (mr) van de school.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-08-2012

Stuur door aan een vriend