Hoeveel uur les heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?  

Antwoord:

Het gaat om de totale onderwijstijd over de jaren. Dat kan betekenen, dat in de eerste jaren wat minder, en in de latere jaren wat meer uren op school worden doorgebracht. De norm voor de totale opleiding zijn:

  • vmbo 3700 uur (in 4 jaar)
  • havo 4700 uur (in 5 jaar)
  • vwo 5700 uur (in 6 jaar)

Een weergave van de vroegere en huidige situatie vindt u in een artkel in NRC.

Klachten over indeling klokuren

Vindt u dat de school de klokuren niet goed heeft ingedeeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Ook kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad (mr) van de school.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend