Hoeveel schadevergoeding krijg ik maximaal uitgekeerd voor materiële schade?