Hoeveel schadevergoeding krijg ik maximaal uitgekeerd voor immateriële schade?

Antwoord:

Voor de hoogte van de immateriële schade gebruikt het Schadefonds een letsellijst. In deze lijst staan de meest voorkomende letsels en de hoogte van de bijbehorende uitkering.

Het Schadefonds kan maximaal € 10.000 aan smartengeld toekennen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-10-2012

Stuur door aan een vriend