Hoeveel schadevergoeding krijg ik maximaal uitgekeerd voor immateriële schade?

Antwoord:

Voor de hoogte van de immateriële schade gebruikt het Schadefonds een letsellijst. In deze lijst staan de meest voorkomende letsels en de hoogte van de bijbehorende uitkering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend