Hoeveel monumenten heeft de Rijksgebouwendienst in eigendom?

Antwoord:

De Rijksgebouwendienst is een fusiepartner van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebouwen en terreinen.

Voor meer informatie kijkt u op www.rgd.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend