Hoeveel lesuren heb ik in het hoger onderwijs (ho) en wat is de studielast?

Antwoord:

De studielast in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is wettelijk vastgesteld. De wettelijke studielast is 1680 uur per cursusjaar. Dat staat gelijk aan 60 studiepunten. Een studiepunt komt neer op 28 studie-uren.

De totale studielast in het hoger onderwijs is als volgt:

  • Bachelor hoger beroepsonderwijs (hbo): 240 studiepunten (4 jaar)
  • Bachelor wetenschappelijk onderwijs (wo): 180 studiepunten (3 jaar)  
  • Master hbo/wo: tenminste 60 studiepunten (1 jaar)

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de OER van de opleiding kun je nalezen wat de afspraken zijn over de studielast en onderwijstijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend