Hoeveel lesuren heb ik in het hoger onderwijs (ho) en wat is de studielast?

Antwoord:

Universiteiten en hogescholen mogen voor een groot deel zelf bepalen hoeveel lesuren of contacturen ze aanbieden.

Studielast in het hoger onderwijs

De totale studielast in het hoger onderwijs is als volgt:

  • Bachelor hoger beroepsonderwijs (hbo): 240 studiepunten (4 jaar)
  • Bachelor wetenschappelijk onderwijs (wo): 180 studiepunten (3 jaar)  
  • Master hbo/wo: tenminste 60 studiepunten (1 jaar)

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de OER van uw opleiding kunt u nalezen wat de afspraken zijn over de studielast en onderwijstijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2013

Stuur door aan een vriend