Hoeveel instandhoudingssubsidie kan ik krijgen?

Antwoord:

Hoeveel subsidie u kunt krijgen hangt af van de categorie waar uw monument onder valt. De subsidie bedraagt een percentage van de subsidiabele instandhoudingskosten. Dit zijn kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor de instandhouding van beschermde monumenten of zelfstandige onderdelen.

In het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim2013, pdf 84,24 kB) geldt een drempelbedrag per subsidieaanvraag. Als het totaal te verlenen subsidiebedrag per aanvraag lager is dan € 3.000, wordt geen subsidie verstrekt. Voor archeologische monumenten geldt een drempelbedrag van € 1.500 per aanvraag.

Kijk voor meer informatie over de instandhoudingssubsidie op Monumenten.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

31-05-2016

Stuur door aan een vriend