Hoeveel bedraagt de premiekorting oudere werknemer?

Antwoord:

U hebt vanaf 2015 recht op de premiekorting oudere werknemers als u iemand in dienst neemt die 56 jaar of ouder is (was 50 jaar). Op het moment dat u de persoon in dienst neemt moet deze wel recht hebben op een van de volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • nabestaandenuitkering (Anw)
  • inkomensondersteuning Wet Wajong
  • bijstandsuitkering (Wwb, IOAW, IOAZ)
  • uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Hebt u zo'n werknemer in dienst genomen en werkt deze minimaal 36 uur per week? Dan hebt u recht op een premiekorting van € 7.000 per jaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen.

Voor werknemers van ouder dan 50 jaar die u met deze regeling al in dienst had, blijft u recht houden op premiekorting.

Meer informatie

De Belastingdienst geeft meer informatie over de premiekorting werknemersverzekeringen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend