Hoelang wordt mijn medisch dossier bewaard?  

Antwoord:

De gegevens uit uw medisch dossier worden in principe 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden uw medische gegevens vernietigd, tenzij uw arts redenen heeft om ze langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens nodig heeft om u goede zorg te blijven geven.

Termijn bij psychiatrische patiënten

Bent u onvrijwillig opgenomen geweest als psychiatrische patiënt? Dan worden uw medische gegevens na uw ontslag uit de instelling nog 5 jaar bewaard.

Bent u vrijwillig opgenomen geweest? Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar.

Bewaartermijn gegevens in academische ziekenhuizen

Op bepaalde gegevens in academische ziekenhuizen is de Archiefwet van toepassing. Documenten zoals het operatieverslag en uw ontslagbrief moeten 115 jaar bewaard worden.

Termijn bij medische keuring

Hebt u een medische keuring ondergaan? Dan worden de gegevens hierover bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de keuring. Meestal is dit korter dan 15 jaar.

Verzoek om vernietiging van (delen van) het dossier

Ook als de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken, kunt u aan uw hulpverlener vragen om (delen van) uw dossier te vernietigen. Dit kan niet als u was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Gaat de arts akkoord met de vernietiging? Dan moet hij binnen 3 maanden uw gegevens vernietigen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend