Hoelang wordt een medisch dossier bewaard?

Antwoord:

Uw medische gegevens worden in principe 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden uw medische gegevens vernietigd. Dit gebeurt niet als uw arts het nodig vindt om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld om u ook daarna goede zorg te kunnen geven.

Er zijn uitzonderingen op de bewaartermijn van 15 jaar.

Bewaartermijn medisch dossier in academische ziekenhuizen

In academische ziekenhuizen is op bepaalde gegevens de Archiefwet van toepassing. Documenten zoals het operatieverslag en uw ontslagbrief moeten tot 115 jaar na uw geboorte bewaard blijven.

Bewaartermijn medische dossier van psychiatrische patiënten

Bij onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt een minimale bewaartermijn van 5 jaar nadat ze zijn ontslagen uit een psychiatrische instelling. Bij vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt de algemene bewaartermijn van 15 jaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2014

Stuur door aan een vriend