Hoelang mag een asielzoeker in de opvang van het COA verblijven?

Antwoord:

Een asielzoeker verblijft in de COA-opvang totdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft beslist of hij in Nederland mag blijven of niet. Een asielzoeker krijgt binnen maximaal 6 maanden na zijn asielaanvraag van de IND te horen of hij in Nederland mag blijven. Totdat hij de beslissing krijgt, mag hij in de opvang blijven.

Krijgt de asielzoeker van de IND een afwijzing op zijn asielaanvraag? Dan kan hij/zij in beroep gaan bij de rechter. De beslissing op het beroep mag hij/zij in Nederland afwachten. Het COA mag hem/haar dan blijven opvangen.

Daarna is hoger beroep mogelijk. Deze beslissing mag de asielzoeker niet in Nederland afwachten. Hij/zij mag dan dus ook niet in de opvang van het COA blijven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-08-2016

Stuur door aan een vriend