Hoelang is de machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter geldig?

Antwoord:

De kinderrechter verleent de machtiging voor maximaal 1 jaar. Deze machtiging moet binnen 3 maanden gebruikt worden door de gezinsvoogdij-instelling, anders vervalt deze en moet een nieuwe worden aangevraagd.

Dit geldt niet voor een machtiging voor gesloten jeugdzorg, die blijft wel geldig. Wel is steeds op verzoek van de gezinsvoogdij-instelling of de Raad voor de Kinderbescherming een verlenging van de machtiging met maximaal nog 1 jaar mogelijk. Wordt de machtiging niet verlengd? Dan moet de uithuisplaatsing worden beëindigd.

Een uithuisplaatsing kan ook door de gezinsvoogdij-instelling worden beëindigd. Hiervan brengt de gezinsvoogdij-instelling de Raad voor de Kinderbescherming op de hoogte. Ook de (pleeg-)ouders en de minderjarige van 12 jaar en ouder kunnen de gezinsvoogdij-instelling verzoeken de voorwaarden van uithuisplaatsing te wijzigen. Tevens kunnen zij de kinderrechter vragen de machtiging geheel of gedeeltelijk in te trekken of de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing te bekorten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend