Hoe zorgt de overheid dat ook kleinere bedrijven kunnen meedingen naar opdrachten?

Antwoord:

Door in de Aanbestedingswet regels op te nemen die het makkelijker maken voor kleine ondernemers om mee te dingen.

Deze wet moet meer ondernemers een eerlijke kans geven op een overheidsopdracht, door:

  • redelijke eisen te stellen aan ondernemers
  • een voor marktpartijen zo eenvoudig en goedkoop mogelijke aanbestedingsprocedure op te stellen
  • losse opdrachten niet te clusteren tot 1 grote opdracht
  • referenties te vragen die in verhouding staan met de opdracht
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend