Hoe zit het met kaderstelling voor milieueffectrapportage-beoordelingsplichtige activiteiten (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten)?

Antwoord:

Een plan is plan-m.e.r.-plichtig als het kaderstellend is voor activiteiten die m.e.r.-plichtig of  m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn of voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden opgesteld.

Niet voor alle plannen die kaders stellen voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit wordt uiteindelijk ook een (besluit)-milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het bevoegd gezag kan soms vooraf al bepalen dat voor een bepaalde activiteit geen besluit-m.e.r. nodig zal zijn. Dit neemt niet weg dat het plan, dat de kaders stelt voor de activiteit, wel plan-m.e.r.-plichtig is.

Een gemeente die het voornemen heeft een woningbouwproject van 3000 woningen binnen de bebouwde kom uit te voeren, kan van mening zijn dat voor het bestemmingsplan geen besluit-MER nodig zal zijn. De m.e.r.-plicht begint bij 4000 woningen en het project heeft geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Maar omdat de m.e.r.-beoordelingsplicht al geldt vanaf 2000 woningen, is de structuurvisie waarin het project is opgenomen, die kaderstellend is voor het besluit, toch plan-m.e.r.-plichtig.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend