Hoe zit dat erfrechtelijk nu mijn vader is hertrouwd?

Antwoord:

Als het huwelijk geëindigd is door overlijden van een van de echtgenoten, dan verkrijgen de kinderen een niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot.

Gaat de langstlevende hertrouwen? Dan is die vordering dus niet opeisbaar. Deze vordering is pas opeisbaar als de langstlevende dood of failliet gaat. Door het overlijden van de hertrouwde ouder ontstaat een vordering ter grootte van het erfdeel op de stiefouder dat pas opeisbaar is bij het overlijden of faillissement van die stiefouder.

Als vader met een jonge vrouw is getrouwd, kan dat lang duren. Ook in dat geval hebben kinderen een wilsrecht. De kinderen kunnen goederen in volle eigendom opeisen ter waarde van de vordering ontstaan bij overlijden van de eerste ouder. Gaat vervolgens de stiefouder hertrouwen? Dan kunnen de kinderen weer goederen aanwijzen waarover de stiefouder dan het vruchtgebruik krijgt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend