Hoe zijn de groepen in het basisonderwijs (bo) samengesteld?  

Antwoord:

Er zijn verschillende manieren waarop de groepen in het basisonderwijs zijn samengesteld. Dit bepalen de basisscholen zelf. De indeling in groepen kan plaatsvinden op basis van leeftijd of op basis van ontwikkelingsniveau van de kinderen. De basisschool is vrij in het bepalen van de groepsgrootte. Soms zijn meerdere groepen gecombineerd tot één klas.

Geen grens aan de groepsgrootte op de basisschool

In de wet is niet vastgelegd uit hoeveel leerlingen een groep op de basisschool maximaal mag bestaan. Er is wel een wettelijke ruimtenorm. In het basisonderwijs geldt een minimale bruto vloeroppervlakte van 3,5 m2 per leerling.

Meer informatie

In de schoolgids vindt u meer informatie over de samenstelling van de groepen op de basisschool van uw kind. Voor meer informatie kunt ook terecht bij het informatiepunt voor ouders 50tien,

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend