Hoe zijn asielzoekers verzekerd tegen ziektekosten?

Antwoord:

Asielzoekers die zijn ondergebracht in een centrale opvanglocatie (een asielzoekerscentrum of een integratie- of terugkeerlocatie van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA), zijn collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Ze hebben dan recht op de meeste voorzieningen die vallen onder het basispakket van de zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Geen permanente verblijfsvergunning en niet in centrale opvanglocatie

Wie geen permanente verblijfsvergunning heeft en ook niet in een centrale opvanglocatie zit, is mogelijk verzekerd via een ziektekostenverzekering uit een ander land. Deze verzekering moet dan wel een geldige dekking hebben voor Nederland. Anders zijn deze mensen onverzekerd. Ze moeten de kosten van medische zorg dan zelf betalen. Medisch noodzakelijke zorg voor deze mensen kan soms (deels) worden vergoed door het College voor Zorgverzekeringen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2014

Stuur door aan een vriend