Hoe zijn asielzoekers verzekerd tegen ziektekosten?

Antwoord:

Asielzoekers die zijn ondergebracht in een centrale opvanglocatie (een asielzoekerscentrum of een integratie- of terugkeerlocatie van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA), zijn collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Ze hebben dan recht op de meeste voorzieningen die vallen onder het basispakket van de zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Geen permanente verblijfsvergunning en niet in centrale opvanglocatie

Heeft u geen permanente verblijfsvergunning en zit u ook niet in een centrale opvanglocatie? Dan bent u mogelijk verzekerd via een ziektekostenverzekering uit uw land van herkomst. Deze verzekering moet dan wel een geldige dekking hebben voor Nederland. Zo niet? Dan bent u niet verzekerd. U moet de kosten van medische zorg dan zelf betalen. Medisch noodzakelijke zorg kan soms (deels) worden vergoed door het het Zorginstituut Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend