Hoe wordt mijn partner met wie ik samenwoon medehuurder?

Antwoord:

Omdat u samenwoont, wordt uw partner niet van rechtswege medehuurder zoals wel het geval is bij een huwelijk.

U kunt een verzoek bij de kantonrechter indienen als de verhuurder uw partner niet vrijwillig als medehuurder accepteert. Voorwaarde voor een positieve beslissing is dat u minimaal 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding voert.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend