Hoe berekent het UWV mijn dagloon?

Antwoord:

Het UWV berekent het dagloon op basis van het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Het sociale verzekeringsloon bestaat uit het brutoloon en andere toeslagen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag, enzovoort. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding horen hier niet bij.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

11-03-2014

Stuur door aan een vriend