Hoe wordt gehandicaptenzorg gefinancierd?

Antwoord:

Dat hangt ervan af.

Langdurige gehandicaptenzorg valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgaanbieders maken jaarlijks afspraken met de zorgkantoren over de te leveren zorg.

Onder de Wlz vallen alleen de hogere Zorgzwaartepakketten.
Voor lagere zorgzwaartepakketten (VG 1, 2 en een deel van 3, LG 1 en 3 en ZG1) zal extramuralisering plaatsvinden. Cliënten met zo'n laag zorgzwaartepakket kunnen ondersteuning en hulp vergoed krijgen uit de Wmo.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend