Hoe wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd?

Antwoord:

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op verschillende manieren gefinancierd.

Behandelingen in de Generalistische basis GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage.

De gespecialiseerde GGZ-zorg wordt ook gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) volgens het systeem van DBCs, tot maximaal de periode van 3 jaar. Behandelingen na het 3e jaar worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) 

Diagnosebehandelcombinaties

De kosten van GGZ-behandelingen worden uitgedrukt in diagnosebehandelingcombinaties (DBC's). De (maximum)prijs van een DBC is afhankelijk van de aandoening en de duur van de zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-12-2014

Stuur door aan een vriend