Hoe wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd?

Antwoord:

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2014 op verschillende manieren gefinancierd. Behandelingen in de Basis GGZ (tot 2013 de eerstelijns psychologische zorg genoemd) maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. De eigen bijdrage van € 20 per consult is in 2014 verdwenen.

De gespecialiseerde GGZ-zorg (tot 2013 tweedelijns psychologische zorg genoemd) wordt ook gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) volgens het systeem van DBCs, tot maximaal de periode van 1 jaar. Duurt een opname langer dan 1 jaar (365 dagen), dan komen de kosten vanaf de 366e dag ten laste van de AWBZ verzekering.

Diagnosebehandelcombinaties

De kosten van GGZ-behandelingen worden uitgedrukt in diagnosebehandelingcombinaties (DBC's). De (maximum)prijs van een DBC is afhankelijk van de aandoening en de duur van de zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2014

Stuur door aan een vriend