Hoe wordt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd?

Antwoord:

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2013 vooral gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) volgens het systeem van DBC’s. Het gaat hierbij zowel om financiering van kortdurende behandeling gericht op genezing (ambulant of maximaal één jaar klinisch) als om financiering van langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Preventie en dienstverlening kan via de Zvw, maar ook via de Wmo. De Wmo is voor voorzieningen op het gebied van de openbare ggz en maatschappelijke ondersteuning.

Diagnosebehandelcombinaties
De kosten van GGZ-behandelingen worden uitgedrukt in diagnosebehandelingcombinaties (DBC's). De (maximum)prijs van een DBC is afhankelijk van de aandoening en de duur van de zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend