Hoe wordt een gouden handdruk of ontslagvergoeding berekend?

Antwoord:

De kantonrechter bepaalt een ontslagvergoeding aan de hand van een formule. Volgens deze formule kunt u een maand salaris krijgen voor elk jaar dat u in dienst bent geweest. Ook kunnen vakantiegeld, overwerk en ploegentoeslag meegerekend worden. Vaak worden onkostenvergoedingen, ziektekosten, pensioenpremie en andere variabele beloningsonderdelen niet meegeteld. De vergoeding wordt als volgt berekend:

  • ½ maandsalaris voor elk gewerkt jaar onder de 35 jaar
  • 1 maandsalaris voor elk gewerkt jaar tussen 35 en 45 jaar
  • 1½ maandsalaris voor elk gewerkt jaar tussen 45 en 55 jaar
  • 2 maandsalarissen voor elk gewerkt jaar na 55 jaar

De kantonrechter houdt daarnaast rekening met de verwijtbaarheid van het ontslag, uw leeftijd en uw salaris. Is het u of uw werkgever te verwijten dat u uit elkaar moet? Heeft een van beiden zich niet gehouden aan afspraken of verplichtingen, zoals re-integratie bij ziekte, een opleiding volgen, andere werkhouding? Wat zijn uw kansen op de arbeidsmarkt en welke vergoeding kan uw werkgever betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2013

Stuur door aan een vriend