Hoe wordt een gouden handdruk of ontslagvergoeding berekend?

Antwoord:

De kantonrechter bepaalt een ontslagvergoeding aan de hand van een formule. Volgens deze formule kunt u een maand salaris krijgen voor elk jaar dat u in dienst bent geweest. Ook kunnen vakantiegeld, overwerk en ploegentoeslag meegerekend worden. Vaak worden onkostenvergoedingen, ziektekosten, pensioenpremie en andere variabele beloningsonderdelen niet meegeteld. De vergoeding wordt als volgt berekend:

  • ½ maandsalaris voor elk gewerkt jaar onder de 35 jaar;
  • 1 maandsalaris voor elk gewerkt jaar tussen 35 en 45 jaar;
  • 1½ maandsalaris voor elk gewerkt jaar tussen 45 en 55 jaar;
  • 2 maandsalarissen voor elk gewerkt jaar na 55 jaar.

De kantonrechter houdt daarnaast rekening met de verwijtbaarheid van het ontslag, uw leeftijd en uw salaris. Is het u of uw werkgever te verwijten dat u uit elkaar moet? Heeft een van beiden zich niet gehouden aan afspraken of verplichtingen, zoals re-integratie bij ziekte, een opleiding volgen, andere werkhouding? Wat zijn uw kansen op de arbeidsmarkt en welke vergoeding kan uw werkgever betalen.

Per 1 juli 2015 treden de bepalingen over het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking. In de plaats van een ontslagvergoeding komt een transitievergoeding, bedoeld om ander werk te vinden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend