Hoe wordt de visstand op peil gehouden?

Antwoord:

De Europese Unie (EU) doet dit door:

  • overbevissing tegen te gaan
  • duurzame visserij aan te moedigen
  • de diversiteit van vissoorten te bewaken

Duurzame visserij

Een belangrijk onderdeel in de Europese afspraken over visserij is duurzame visserij. Deze afspraken richten zich op het volgende:

  • bescherming en behoud van biodiversiteit in de zee;
  • herstel- en beheerplannen voor vissoorten die worden bedreigd;
  • tegengaan van vangst van ondermaatse (te kleine) vis, onder andere door regels over de minimale grootte van openingen (mazen) in netten.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-08-2016

Stuur door aan een vriend