Hoe wordt de eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor AWBZ-zorg vastgesteld?

Antwoord:

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie en van het soort persoonsgebonden budget (pgb) dat u ontvangt. Voor het betalen van de eigen bijdrage wordt in eerste instantie gekeken naar uw inkomsten van 2 jaar eerder. Ook wordt gekeken naar uw vermogen. De eigen bijdrage geldt niet als u jonger bent dan 18 jaar.
Bovendien wordt voor de hoogte van de eigen bijdrage rekening gehouden met evt. andere eigen bijdragen.

De minimale eigen bijdrage voor een pgb in 2014 bedraagt:

  • ongehuwden € 247,68 (was in 2013 € 242,46)
  • gehuwden € 354,57 (was in 2013 € 346,75)

Meer informatie

Met behulp van de rekenhulp Eigen Bijdrage 2014 (PDF) kunt u zelf alvast berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage in 2014 zal worden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2014

Stuur door aan een vriend