Hoe wordt de bekwaamheid van docenten bewaakt?

Antwoord:

In de wet staan minimale bekwaamheidseisen waaraan docenten moeten voldoen om te mogen werken in het onderwijs. Dit staat in de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO). In deze wet staat ook hoe leerkrachten voldoende gekwalificeerd kunnen blijven. Deze geldt voor leerkrachten in het:

  • basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekwaamheidseisen

De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende competenties:

  • interpersoonlijke competentie
  • pedagogische competentie
  • vakinhoudelijke en didactische competentie
  • organisatorische competentie
  • competentie in het samenwerken met collega’s
  • competentie in het samenwerken met de omgeving
  • competentie in reflectie en ontwikkeling

Iedere school is verplicht om per docent een dossier bij te houden, waarin staat welke scholing en bijscholing deze docent heeft gevolgd.

Nieuw personeel

Scholen mogen alleen docenten aannemen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen mag de school nog aanvullende eisen opstellen.

Soms heeft een docent de juiste onderwijsbevoegdheid, maar voldoet niet aan alle bekwaamheidseisen. In dat geval moet de school zorgen dat de docent zich alsnog de bekwaamheden eigen kan maken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-09-2016

Stuur door aan een vriend