Hoe wordt de aanvraag om instandhoudingssubsidie afgehandeld ?

Antwoord:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt uw subsidieaanvraag in behandeling.

Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt u een subsidiebeschikking met 6 jaarlijks uit te keren bedragen. U krijgt de instandhoudingssubsidie met ingang van het jaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Dit zijn voorschotten op het definitief vast te stellen subsidiebedrag. De vaststelling van de subsidie gebeurt na afloop van de werkzaamheden.

Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend