Hoe wordt de aanvraag om instandhoudingssubsidie afgehandeld ?

Antwoord:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt uw subsidieaanvraag in behandeling. Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt u een subsidiebeschikking met 6 jaarlijks uit te keren bedragen. U krijgt de instandhoudingssubsidie met ingang van het jaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Dit zijn voorschotten op het definitief vast te stellen subsidiebedrag. De vaststelling van de subsidie gebeurt na afloop van de werkzaamheden. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Aanvraagformulier 2012

Voor aanvragen om instandhoudingssubsidie heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor 2012 een nieuw aanvraagformulier vastgesteld. In de toelichting bij het aanvraagformulier is aangegeven aan welke indieningsvereisten uw aanvraag moet voldoen.Meer informatie vindt u bij www.monumenten.nl.

Let op: In tegenstelling tot voorgaande jaren, is digitaal indienen in 2012 niet mogelijk. Aanvragen per fax of per e-mail worden niet geaccepteerd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend