Hoe wordt alimentatie vastgesteld?

Antwoord:

De hoogte van alimentatie hangt af van een aantal factoren. De rechter houdt bij het vaststellen van het bedrag rekening met de behoefte van degene die vraagt of ontvangt en de draagkracht van degene die moet betalen. Een draagkrachtberekening bepaalt uiteindelijk de hoogte van de te betalen kinderalimentatie en/of partneralimentatie. De alimentatieplichtige betaalt namelijk nooit meer alimentatie dan zijn/haar draagkracht toestaat.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-09-2016

Stuur door aan een vriend