Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Antwoord:

U kunt op 3 manieren worden toegelaten. U wordt direct toegelaten bij een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger. Is uw gemiddeld eindexamencijfer lager dan 8? Dan kunt u toegelaten worden via decentrale selectie of via gewogen loting.

Decentrale selectie betekent dat universiteiten of hogescholen zelf een selectie maken van studenten op basis van hun eigen criteria.

Bent u niet direct toegelaten of via decentrale selectie? U kunt u eventueel nog via gewogen loting toegelaten worden. U wordt dan op basis van uw gemiddelde eindexamencijfer ingedeeld in een lotingsklasse. Hoe hoger uw lotingsklasse, hoe groter de kans dat u ingeloot wordt. Per opleiding mag u niet meer dan 3 keer meeloten.

Meer informatie over loting

Bij DUO krijgt u meer informatie over loting bij een opleiding met een numerus fixus.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2013

Stuur door aan een vriend