Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Antwoord:

Voor een opleiding met een numerus fixus moet je je voor 15 mei aanmelden. Je kunt op 3 manieren worden toegelaten. Heb je een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger? Dan ben je direct toegelaten. Is je gemiddeld eindexamencijfer lager dan 8? Dan kun je via decentrale selectie of via gewogen loting worden toegelaten.

Decentrale selectie betekent dat universiteiten of hogescholen zelf een selectie maken van studenten op basis van hun eigen criteria.

Ben je niet direct toegelaten en ook niet via decentrale selectie? Dan kun je eventueel nog via gewogen loting toegelaten worden. Je wordt dan op basis van je gemiddelde eindexamencijfer ingedeeld in een lotingsklasse. Hoe hoger je lotingsklasse, hoe groter de kans dat je ingeloot wordt. Per opleiding mag je niet meer dan 3 keer meeloten.

Meer informatie over loting

Bij DUO krijgt u meer informatie over loting bij een opleiding met een numerus fixus.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend