Hoe werkt de legesveroordeling bij de huurcommissie?

Antwoord:

De verliezende partij, betaalt de leges. Een natuurlijk persoon (particulier) betaalt dan €25 en een rechtspersoon (een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV of een BV) €450.

Als degene die het verzoek indiende gedeeltelijk gelijk krijgt, dan krijgt hij de betaalde leges ook gedeeltelijk terug. De wederpartij moet dan alsnog gedeeltelijk de leges betalen. Een natuurlijk persoon betaalt dan een gedeelte van de €25 en een rechtspersoon betaalt een gedeelte van de €450.

Als de niet-verzoekende partij ongelijk krijgt, dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de leges namens de Huurcommissie. De verliezende partij ontvangt hiervoor een brief met acceptgirokaart van het CJIB.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend