Hoe werkt de aanvraagprocedure voor een vergunning of visum om in Nederland te mogen zijn?

Antwoord:

Als u als vreemdeling naar Nederland wilt komen, dan hebt u meestal een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

U vraagt een visum aan als u voor kort verblijf naar Nederland komt, bijvoorbeeld voor vakantie.

Een mvv vraagt u aan als u langer in Nederland wilt blijven, bijvoorbeeld voor uw werk of studie of omdat u bij uw gezin wilt gaan wonen.

Een visum en een mvv vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in uw land.

Visum

Een visum voor Nederland vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u woont. Aanvragen bij een ambassade van een ander Schengenland waar Nederland door vertegenwoordigd wordt in het land waar u woont, kan ook. Dit Schengenvisum geldt voor een verblijf van 90 dagen.

Schengenvisum

Het is niet mogelijk om iemand anders een Schengenvisum in Nederland voor u te laten aanvragen. Dit is omdat u biometrische data, zoals 10 vingerafdrukken en een digitale foto moet afgeven. Deze worden opgeslagen in het Visa informatie systeem (VIS). De vingerafdrukken in deze Europese databank kunnen 5 jaar lang voor volgende visumaanvragen worden gebruikt.

In de lijst van ambassades voor visumaanvraag kort verblijf in Nederland ziet u per land waar u een visum kunt aanvragen. Op de websites van deze ambassades leest u welke documenten u moet overleggen bij een visumaanvraag. Het gaat dan om visumaanvragen voor onder meer toerisme, zakelijke bezoeken en voor bezoeken aan vrienden en familie.

Of u wel of geen Schengen visum nodig hebt, is afhankelijk van uw nationaliteit.

Meervoudige toegang

Op het aanvraagformulier voor een Schengenvisum kunt u aangeven dat u een multiple entry-visum (meervoudige toegang) nodig heeft. Ook dit visum is 90 dagen geldig maar u kunt gedurende 180 dagen het Schengengebied onbeperkt inreizen en uitreizen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Verblijft u langer dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft u soms een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) leest u informatie over de aanvraagprocedure voor een mvv. Hebt u een mvv gekregen? Dan kunt u na aankomst in Nederland een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Visum voor doorreis: transitvisum

Bent u op doorreis via Nederland? Dan heeft u soms een transitvisum nodig. In de lijst van ambassades voor visumaanvraag kort verblijf in Nederland ziet u per land waar u een visum kunt aanvragen.

Spoedvisum aanvragen

Als u met spoed een familielid naar Nederland wilt laten overkomen, kunt u een spoedvisum aanvragen. Voor de aanvraag van een spoedvisum kunt u contact opnemen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Afhandeltijd aanvraag visum

De behandeling van een visumaanvraag duurt meestal maximaal 15 dagen. Soms kan een aanvraag maximaal 60 dagen duren. Wanneer er extra informatie nodig is, bijvoorbeeld via een antecedentenonderzoek. U kunt een visum niet eerder aanvragen dan 3 maanden voor vertrek.

Een spoedvisum kan binnen een paar uur worden afgeven.

Vragen over visum bij IND

Kan de ambassade uw vragen over een visumaanvraag niet beantwoorden? Dan kunt u kunt u contact opnemen met de IND.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-11-2015

Stuur door aan een vriend