Hoe weet ik wat de kwaliteit is van een verpleeghuis of verzorgingshuis?

Antwoord:

Bij KiesBeter kunt u zoeken naar een bepaald verpleeghuis of verzorgingshuis en op die manier de kwaliteit beoordelen. U krijgt te zien van welke zorgvoorzieningen en zorgverleners een kwaliteitskaart beschikbaar is. Voor deze kwaliteitskaart zijn de ervaringen van cliënten en/of de ervaringen van familieleden verzameld. Ook zijn gegevens over de geleverde zorg gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal cliënten met doorligwonden geteld en wordt het aantal valincidenten gemeten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-06-2014

Stuur door aan een vriend