Hoe weet ik of een energielabeladviseur een kwalitatieve en betrouwbare keuring heeft uitgevoerd?

Antwoord:

Gecertificeerde adviseurs moeten werken volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL9500). Die richtlijn stelt eisen aan advisering en opleidingsniveau en schrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor. Er wordt een centraal examen ingesteld om er voor te zorgen dat alle opnemers en eindverantwoordelijken van het energielabel aan de eisen voldoen.

Verder worden vanaf 1 april 2008 de verstekte energielabels steekproefsgewijs gecontroleerd. SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van de overheid, zal daartoe regelmatig een steekproef trekken uit de centrale database. De certificerende instellingen voeren daarna de controle uit. Is een onjuist label verstrekt dan volgen er maatregelen. Uiteindelijk kan het bedrijf zijn energielabelcertificaat kwijtraken.

Bron: VROM

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend