Hoe weet het CAK of ik recht heb op een algemene tegemoetkoming uit de Wtcg?

Antwoord:

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming wordt gekeken naar gegevens die bij verschillende instanties geregistreerd staan, namelijk:

  • uw zorgverzekeraar
  • het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
  • Bureau Jeugdzorg (BJZ)
  • de gemeente
  • het CAK zelf

Heeft u in oktober 2012 geen beschikking van het CAK ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u zelf een persoonlijke aanvraag doen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden bij het CAK.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend