Hoe vraag ik instandhoudingssubsidie aan?

Antwoord:

De aanvraag voor een subsidie doet u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  De volgorde van binnenkomst van de aanvragen is bepalend voor de verdeling. Hierbij geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Voor een aanvraag om instandhoudingssubsidie 2012 is, behalve het gebruik van het Aanvraagformulier Brim 2011, ook het gebruik van het nieuwe Begrotingsmodel Brim 2011 verplicht. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt het aanvraagformulier en het begrotingsmodel downloaden. U kunt het aanvraagformulier en toelichtingen opvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via info@cultureelerfgoed.nl of tel: (033) 421 74 56. Maar u kunt de subsidie ook online aanvragen op www.brimaanvraag.nl.

Prioriteit

Vanwege de enorme belangstelling voor instandhoudingssubsidie wordt de uitvoering van de regeling voor 2012 op enkele punten aangepast. Twee groepen krijgen voorrang:

  • allereerst de aanvragen van eigenaren van molens, kastelen en andere monumenten die in 2006  instandhoudingssubsidie ontvingen
  • en daarna de niet gehonoreerde Brim-aanvragen uit 2011

Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren worden de maximale subsidiabele kosten verlaagd. Restauraties en grootschalige plannen vallen af: voor restauraties komen nieuwe subsidiemogelijkheden. Hiervoor is vanaf 2012 structureel geld beschikbaar.

Overgangsjaar

Voor het Brim is 2012 een overgangsjaar. In 2013 wordt de instandhoudsregeling aangepast op basis van de evaluatie van de afgelopen 6 jaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2012

Stuur door aan een vriend