Hoe verloopt een kortgedingprocedure?

Antwoord:

Het kort geding begint met een dagvaarding maar er vindt altijd een mondelinge behandeling voor de rechter plaats. Degene die een kort geding opstart heeft een advocaat nodig. De tegenpartij hoeft dat niet.

De advocaat maakt een dagvaarding op en stuurt deze naar de rechtbank. Er wordt door de rechtbank een dag gepland waarop het kort geding kan plaatsvinden. De dagvaarding wordt door een deurwaarder bij de tegenpartij bezorgd.

Bij een kortgedingprocedure mag de zaak niet te ingewikkeld zijn en moet er een spoedeisend belang zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend