Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure voor de rechtbank?

Antwoord:

Dagvaardingsprocedures beginnen schriftelijk. De startende partij wordt eiser genoemd. De tegenpartij gedaagde.

Wilt u een geschil voorleggen aan de rechter, dan start u de procedure met een dagvaarding. Hierin omschrijft u wat u van de gedaagde vordert en waarom. Op de dagvaarding staat de dag waarop de gedaagde voor de rechter moet verschijnen. Uw advocaat moet de dagvaarding door een deurwaarder bij de gedaagde laten bezorgen.

De advocaat dient de dagvaarding in bij de rechtbank. De advocaat van de gedaagde heeft vervolgens de kans om zijn weerwoord te geven.

Vervolgens heeft uw advocaat gelegenheid om op het weerwoord van de gedaagde te reageren. Daarna krijgt de gedaagde ook nog een keer de kans om te reageren.

Hierna wordt vonnis gevraagd of pleidooi gehouden. De rechter zal dan uitspraak doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2015

Stuur door aan een vriend