Hoe verloopt de WIA-beoordeling?

Antwoord:

Nadat u een WIA-uitkering hebt aangevraagd beoordeelt UWV of u en uw werkgever voldoende aan uw re-integratie hebben gedaan. UWV doet dit door uw re-integratieverslag goed door te nemen.

Hebben u en uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie gedaan? Dan moet de werkgever u maximaal een jaar langer uw loon doorbetalen.

Hebben u en uw werkgever voldoende hebben gedaan aan uw re-integratie? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts. Deze arts bekijkt welke activiteiten u wel en niet kunt doen. Meestal krijgt u daarna een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u kunt doen. Hij kijkt daarbij naar uw opleiding, (werk)ervaring en de (on)mogelijkheden. Daarna beslist UWV of u een WIA-uitkering krijgt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-12-2014

Stuur door aan een vriend