Hoe verloopt de rechtszaak bij vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie? 

Antwoord:

Een procedure voor vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. U hebt bij de procedure een advocaat nodig. De advocaat stelt het verzoekschrift op.

Verweer

Als uw ex-partner of ouder het niet eens is met uw verzoek, moet hij via een advocaat een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet hij aangeven waarom hij geen alimentatie wil of kan betalen of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd.

Zitting

Als er een verweerschrift binnen is, worden u en uw ex-partner of ouder opgeroepen voor een zitting. U mag dan beiden uw verhaal vertellen. Is er geen verweerschrift ingediend, dan is er meestal geen zitting.

Beslissing

De beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd in een beschikking. U krijgt de beschikking via uw advocaat toegestuurd.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het hof behandelt de zaak helemaal opnieuw.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2013

Stuur door aan een vriend