Hoe vaak moet ik genoegen nemen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Antwoord:

Uw werkgever mag u maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, binnen een periode van 36 maanden. De periode tussen contracten mag maximaal 3 maanden zijn. Zodra het vierde contract ingaat, hebt u van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd.

Let op! Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van maximaal 3 maanden, geldt de regeling van omzetting in een vast dienstverband niet. Als het nieuwe contract langer is dan 3 maanden, dan heeft u als werknemer wel recht op een vast dienstverband.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-06-2011

Stuur door aan een vriend