Hoe vaak moet ik genoegen nemen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Antwoord:

Uw werkgever mag u maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, binnen een periode van 36 maanden. De periode tussen contracten mag maximaal 3 maanden zijn. Zodra het vierde contract ingaat, hebt u van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd.

Let op!

Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van maximaal 3 maanden, geldt de regeling van omzetting in een vast dienstverband niet. Als het nieuwe contract langer is dan 3 maanden, dan heeft u als werknemer wel recht op een vast dienstverband.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen deze regels per 1 juli 2015. De periode van 3 maanden wordt verlengd naar 6 maanden en de periode van 36 maanden wordt verkort tot 2 jaar. Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer, moet de werkgever u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk melden of uw het contract wordt verlengd of niet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend