Hoe vaak moet ik genoegen nemen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Antwoord:

Uw werkgever mag u maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, binnen een periode van 36 maanden. De periode tussen de contracten mag maximaal 3 maanden zijn. Zodra het vierde contract ingaat, hebt u van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk contract van maximaal 3 maanden, geldt de regeling van omzetting in een vast dienstverband niet. Als het nieuwe contract langer is dan 3 maanden, dan heeft u als werknemer wel recht op een vast dienstverband.

Let op:

Per 1 juli 2015 veranderen deze regels. De periode van 3 maanden wordt verlengd naar 6 maanden en de periode van 36 maanden wordt verkort naar 2 jaar. Uw werkgever mag een tijdelijk contract dat op of na 1 juli 2015 wordt afgesloten maximaal twee keer verlengen. Een werkgever mag u maximaal 2 jaar met een tijdelijk contract in dienst hebben. Als er tussen de tijdelijke contracten een tussenpoos zit van 6 maanden of minder, dan telt die tussenpoos mee voor de termijn van 2 jaar.

In de CAO kan een andere regeling zijn vastgesteld. Het maximum aantal contracten is 6 contracten in 4 jaar tijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2014

Stuur door aan een vriend