Hoe vaak kan ik als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen?

Antwoord:

U kunt maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van 36 maanden. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast contract in de volgende situaties:

  • Na 3 tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen 3 maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast contract.
  • Als tijdens het tweede of volgende contract de periode van 36 maanden wordt overschreden, verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast contract. De periode tussen contracten mag maximaal 3 maanden zijn.

Let op

Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van maximaal 3 maanden, dan volgt er niet meteen een vast contract. Als het nieuwe contract langer is dan 3 maanden, dan heeft de werknemer wel recht op een vast contract.

In een CAO kunnen andere afspraken worden vastgelegd. De CAO geldt in dit geval als de afspraken daaruit over dienstverbanden algemeen verbindend zijn verklaard. Kijk dus altijd uw CAO hier op na.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen deze regels per 1 juli 2015. De periode van 3 maanden wordt verlengd naar 6 maanden en de periode van 36 maanden wordt verkort tot 2 jaar. Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer, moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk melden of u het contract verlengt of niet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend