Hoe vaak kan ik als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen?

Antwoord:

Tot 1 juli 2015 geldt de regeling dat u maximaal 3 tijdelijke contracten kunt aanbieden in een periode van 36 maanden. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast contract in de volgende situaties:

  • Na 3 tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen 3 maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast contract.
  • Als tijdens het tweede of volgende contract de periode van 36 maanden wordt overschreden, verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast contract. De periode tussen contracten mag maximaal 3 maanden zijn.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen deze regels per 1 juli 2015. De periode van 3 maanden wordt verlengd naar 6 maanden en de periode van 36 maanden wordt verkort naar 2 jaar. U mag een tijdelijk contract dat op of na 1 juli 2015 wordt afgesloten maximaal twee keer verlengen. U mag een werknemer maximaal 2 jaar met een tijdelijk contract in dienst hebben. Als er tussen de tijdelijke contracten een tussenpoos zit van 6 maanden of minder, dan telt die tussenpoos mee voor de termijn van 2 jaar. Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk melden of u het contract verlengt of niet.

Het is mogelijk dat uw CAO een afwijkende regeling kent. Het maximum is 6 contracten in 4 jaar tijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2014

Stuur door aan een vriend