Hoe toetst de bestuursrechter?

Antwoord:

De bestuursrechter let in de beoordeling op de volgende punten:

  • Is het besluit in strijd met een algemeen verbindend voorschrift?
  • Heeft het bestuursorgaan een bevoegdheid gebruikt die het niet had mogen gebruiken?
  • Kon het bestuursorgaan in alle redelijkheid tot het besluit komen?
  • Heeft het bestuursorgaan gehandeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2015

Stuur door aan een vriend