Hoe staan projecten van onttrekking of infiltratie van grond- en oppervlaktewater in relatie tot de m.e.r.-(beoordelings)plicht?

Antwoord:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten voor de drinkwatervoorziening en projecten voor warmte-/koudeopslagsystemen.

Drinkwatervoorziening en m.e.r.

Door waterbesparingsacties in de afgelopen 25 jaar stijgt de vraag naar drinkwater nauwelijks. Oppervlaktewater, dat alleen als bron wordt gebruikt wanneer er onvoldoende (zoet) grondwater beschikbaar is, wordt daarom steeds minder als bron voor drinkwater gebruikt. Bij m.e.r.-procedures voor drinkwaterwinningen die nu starten, gaat het meestal om vervanging of aanpassing van niet- of weinig duurzame drinkwaterwinningen.

Warmte-/koudeopslagsystemen (WKO) en m.e.r.

Bij WKO wordt grondwater gebruikt voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Dit systeem wordt ook wel aangeduid als ondergrondse energieopslag. Er wordt gelijktijdig grondwater onttrokken en geïnfiltreerd. Deze systemen worden steeds meer toegepast bij grote complexen (industrie, glastuinbouw, kantoren en grote onderwijsinstellingen) en voor nieuwe woonwijken. De omvang van deze projecten maakt dat ze vaak m.e.r.-plichtig zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-03-2013

Stuur door aan een vriend