Hoe sluiten wij een geregistreerd partnerschap?

Antwoord:

Als u een geregistreerd partnerschap aan willen gaan, kunt u dit melden in de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren. Dit hoeft niet meer per sé in de woongemeente te gebeuren. De melding kan in persoon of schriftelijk.

De registratie kan op zijn vroegst 2 weken na de datum van de akte van aangifte plaatsvinden. Net als bij het huwelijk zijn bij de partnerregistratie getuigen verplicht, minimaal 2 en maximaal 4.

Registreert u uw partnerschap niet binnen een jaar na de melding? Dan moet u opnieuw een melding doen.

U en uw partner maken de verbintenis voor de wet officieel door het afleggen van een verklaring die jullie overleggen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk gaat het dan om het ja-woord. Bij de partnerregistratie ligt de vorm van de instemming niet vast. Van de registratie wordt een akte opgemaakt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend