Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?

Antwoord:

Basisscholen moeten zich houden aan de regels in de Wet op het primair onderwijs (WPO) bij het vaststellen van schooltijden en lesuren. Het schoolbestuur bepaalt de maximale lengte van de schooldag en de urenverdeling tussen de onderbouw en bovenbouw. Het schoolbestuur heeft hiervoor de instemming nodig van de ouders die in de medezeggenschapsraad (mr) zitten.

Minimum aantal lesuren

Het minimum totaal aantal lesuren voor groep 1 tot en met 8 is 7.520 uur. Leerlingen in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) moeten minstens 3.520 uur les krijgen; in de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) is dit 3.760 uur. Voor de resterende 240 uur kunnen scholen kiezen uit 3 mogelijkheden:

  • de onderbouw krijgt deze uren erbij;
  • de bovenbouw krijgt deze uren erbij;
  • zowel onderbouw als bovenbouw krijgt een deel van deze uren erbij.

Aantal lesuren per dag

Er is geen maximum aantal lesuren per dag. Het schoolbestuur bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

Vijfdaagse schoolweek

Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een schoolweek van 5 dagen. De vijfdaagse schoolweek is niet verplicht voor leerlingen uit groep 1 en 2.

Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen basisscholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is boven op de schoolweken die al 4 dagen duren vanwege een algemene feestdag. Scholen moeten de vierdaagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven.

Vrije woensdagmiddag op de basisschool

De meeste basisschoolleerlingen hebben woensdagmiddag vrij. Dit is echter niet wettelijk geregeld. Als een school bijvoorbeeld vrijdagmiddag als vaste vrije middag wil opnemen, dan kan dat.  

ADV-dagen (Arbeidsduurverkorting) en studiedagen

De school moet bij het inplannen van ADV-dagen en studiedagen er rekening mee houden dat ze niet meer vrije dagen inroostert dan wettelijk is toegestaan. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) raadt scholen aan om extra uren in te bouwen om te voorkomen dat het verplichte aantal lesuren onder het minimum komt door onverwachte omstandigheden.

Inspraak ouders

De basisschool van uw kind heeft de instemming nodig van de ouders die in de medezeggenschapsraad (mr) zitten om de lestijden vast te stellen of te wijzigen. De school is verplicht om alle ouders te raadplegen voordat ze hierover een beslissing neemt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend