Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?

Antwoord:

U regelt een geregistreerd partnerschap in uw woonplaats bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap krijgt u te maken met een aantal plichten die u moet vervullen. Deze plichten worden hieronder beschreven.

Aangifte ondertrouw

Als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, gaat u eerst in ondertrouw. Dit doet u door aangifte te doen van uw voornemen om uw partnerschap te laten registreren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats of die van uw partner.

Locatie geregistreerd partnerschap

Als u niet in de gemeente woont waar u uw partnerschap wilt laten registreren, kunt u bij de aangifte aangeven in welke andere gemeente u dit wilt doen.

Het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan in het openbaar, in het gemeentehuis. Ook kunt u een geregistreerd partnerschap aangaan op alle daartoe door de gemeente aangewezen locaties. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Benodigde papieren geregistreerd partnerschap

Bij de aangifte van geregistreerd partnerschap moet u stukken overleggen waaruit blijkt dat u een geregistreerd partnerschap kunt en mag sluiten. Welke stukken dit precies zijn, hangt af van de situatie. Naast een afschrift van de geboorteakte en een legitimatiebewijs, kan dit bijvoorbeeld een bewijs van beëindiging van een vorig huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn. U moet een recente geboorteakte afgeven. Een gemeente bepaalt zelf welke termijn voor de geboorteakte geldt.

Wachttijd registratie partnerschap

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van uw aangifte. De registratie van het partnerschap kan op zijn vroegst 2 weken na de datum van de akte van aangifte plaatsvinden. Alleen in bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk.

Getuigen verplicht

Bij de registratie van het partnerschap moeten er meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Er moeten minimaal 2 en er mogen maximaal 4 getuigen bij zijn. U mag zelf bepalen hoe u het aantal getuigen over uw partner en uzelf verdeelt. U moet bij de aangifte de volledige namen en adressen van de getuigen opgeven. Als u door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte en detentie, u wilt laten registreren op een locatie die niet door de gemeente is aangewezen, zijn 6 getuigen verplicht.

Afleggen verklaring

U en uw partner maken de partnerregistratie officieel door het afleggen van een verklaring. Die verklaring legt u af ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Partnerschapsakte

Van de voltrekking van het geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen zowel u, uw partner als de getuigen de akte. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte.

Registreren partnerschap Nederlanders in het buitenland

Als u in het buitenland woont en uw partnerschap in Nederland wilt laten registreren, moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend