Hoe moeten basisscholen handelen bij lesuitval?  

Antwoord:

Er bestaan geen wettelijke regels voor lesuitval in het basisonderwijs (bo). Er zijn alleen regels voor het minimaal aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen. De basisschool moet zich tot het uiterste inspannen om lesuitval te voorkomen. Ook zijn scholen verplicht om na te denken over een alternatief lesprogramma. In de schoolgids kunt u nalezen hoe de basisschool van uw kind de verplichte onderwijstijd invult. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt hier toezicht op.

Klachten over handelen basisschool bij lesuitval

Bent u het niet eens met de manier waarop de basisschool van uw kind omgaat met lesuitval? Dan kunt u een klacht indienen bij de schoolleiding. Mocht dit niet helpen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de school. De school kan u vertellen waar u precies terecht kunt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend