Hoe moet een executeur-testamentair handelen?

Antwoord:

Een executeur-testamentair wordt benoemd door de erflater en moet ervoor zorgen dat de bezittingen goed terechtkomen, worden verdeeld en dat de nalatenschap juist wordt afgewikkeld. Terugdraaien zal moeilijk gaan.

De executeur-testamentair moet de erfgenamen in de gelegenheid stellen om alle zaken te verdelen. Doet de executeur-testamentair dit niet en gooit hij bijvoorbeeld een doos met oude spullen weg zonder toestemming van de erfgenamen, dan kunt u overwegen om de executeur-testamentair aansprakelijk te stellen voor de schade. Vooral als het gaat om waardevolle zaken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2011

Stuur door aan een vriend