Hoe moet een executeur-testamentair handelen?

Antwoord:

Een executeur-testamentair wordt benoemd door de erflater en moet ervoor zorgen dat de bezittingen goed terechtkomen, worden verdeeld en dat de nalatenschap juist wordt afgewikkeld. Terugdraaien zal moeilijk gaan.

De executeur-testamentair moet de erfgenamen in de gelegenheid stellen om alle zaken te verdelen. Doet hij dit niet goed en gooit hij bijvoorbeeld een doos met oude spullen weg zonder toestemming van de erfgenamen, dan kunt u overwegen om hem aansprakelijk te stellen voor de schade. Vooral als het gaat om waardevolle zaken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-09-2014

Stuur door aan een vriend