Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?  

Antwoord:

Onder speciaal onderwijs vallen verschillende typen onderwijs voor kinderen die vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, leer- of gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben. Het speciaal onderwijs is verdeeld in 4 clusters.

Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;

Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;

Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen;

Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Deze scholen werken samen met gewone scholen in regionale samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden spreken zij af hoe ze de nodige extra ondersteuning (passend onderwijs) bieden. Deelname aan het reguliere onderwijs, met extra ondersteuning indien nodig, heeft de voorkeur. Meer informatie vindt u op de website over passend onderwijs.

U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school, na overleg met u, een betere plek.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend