Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?  

Antwoord:

U kunt uw kind aanmelden bij het (voortgezet) speciaal onderwijs met een toelaatbaarheidsverklaring. U kunt uw kind direct bij het speciaal onderwijs aanmelden. de school vraagt dan een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband van reguliere en speciale scholen in uw regio. Het regionale samenwerkingsverband beslist of en zo ja hoe lang uw king toelaatbaarheid is voor het speciaal (voortgezet) onderwijs.

U kunt uw kind ook aanmelden bij een reguliere school van uw keuze. Die school onderzoekt eerst of zij zelf de begeleiding kunnen bieden. Is dat niet het geval, dan heeft de school een zorgplicht om een andere passende oplossing te bieden. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs. U moet zich 10 weken voor de inschrijfdatum aanmelden om de school de kans te geven het onderzoek te doen en indien nodig een andere passende onderwijsplek aan te bieden.

De landelijke oudervereniging Balans heeft een checklist opgesteld om ouders te ondersteunen bij de schoolkeuze.

Meer informatie vindt u op de website passend onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend