Hoe machtig ik iemand om een bedrijfs- of informatienummer aan te vragen?

Antwoord:

Met de aanvraagformulieren van OPTA kunt u zelf telefoonnummers aanvragen. Wilt u iemand anders nummers voor u laten aanvragen, gebruik dan het Formulier volmacht.

De gemachtigde ondertekent de nummeraanvraag en stuurt het machtigingsformulier waarin u akkoord gaat met de machtiging naar OPTA. Het nummer komt wel direct op uw naam te staan. U bent dan nummerhouder en verantwoordelijk voor het gebruik van het nummer.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

27-02-2013

Stuur door aan een vriend